Over de stichting

Jan Linders fonds

Over de stichting

Jan Linders Fonds
Postbus 72
5854 ZH Nieuw-Bergen
[email protected]
KvK nummer 853412558

Doelstelling
Wij geloven dat wij als supermarkt een belangrijke rol in de maatschappij vervullen. We zijn er voor de momenten die er toe doen en brengen zo mensen met elkaar in verbinding. We vinden het belangrijk dat elk kind, met welke achtergrond dan ook, zich met plezier kan ontwikkelen. Het doel van het Jan Linders fonds is daarom grote en kleine momenten die er voor kinderen toe doen mogelijk maken. Want elk kind telt. 

Voorwaarden

  • Elke Albert Heijn Jan Linders supermarkt steunt per schooljaar één basisschool.
  • Alle basisscholen in de directe omgeving van een Albert Heijn Jan Linders supermarkt kunnen zich per schooljaar aanmelden via janlinders.nl/fonds.
  • Aanmelden kan door de schoolleiding, medezeggenschapsraad of ouderraad. Aanmeldingen door ouders / verzorgers zijn niet geldig.
  • Onder basisscholen worden alle soorten basisonderwijs verstaan die door de Rijksoverheid worden benoemd: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/basisschool-kiezen-voor-kind
  • Zijn er meerdere basisscholen per Albert Heijn Jan Linders supermarkt opgegeven, dan wordt er willekeurig een school gekozen. Jaarlijks zal er worden gerouleerd.
  • Elke basisschool die wordt gesteund door een Albert Heijn Jan Linders supermarkt ontvangt aan het begin van het schooljaar € 1.500 namens het Jan Linders fonds.
  • De schenking kan worden besteed aan één of meerdere onderdelen van de 'menukaart' om grote en kleine momenten die er voor kinderen toe doen mogelijk te maken.
  • Halverwege en aan het einde van het schooljaar wordt van de basisschool een terugkoppeling op de besteding verwacht.

Donaties
Donaties kunnen gedaan worden via onderstaand rekeningnummer. 

(IBAN) NL18 INGB 0106 6954 28
ten name van Stichting Jan Linders fonds

Bestuur
N.t.b. (voorzitter)
Harm Kersten (penningmeester)
Leo Linders (secretaris)

Bestuursleden verrichten bestuurstaken onbezoldigd. Bestuursleden hebben uitgesproken geen onkosten te declareren.

De voorzitter is het gezicht van het Jan Linders fonds en vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden. Alle bestuursleden zullen het Jan Linders fonds positief naar buiten uitdragen. De bestuursleden borgen de onafhankelijkheid van de stichting. Het bestuur zal toetsen of het doel van de stichting wordt bereikt. Tevens zal het bestuur toetsen of de gelden goed besteed zijn en of aan de voorwaarden van de ANBI status wordt voldaan.

De operationele taken voor de stichting worden binnen het bedrijf (Albert Heijn) Jan Linders uitgevoerd, waarbij verantwoording wordt afgelegd aan het bestuur van de stichting.

De operationele taken van de penningmeester worden uitgevoerd door de financiële administratie van Jan Linders en door de penningmeester geaccordeerd. 

De operationele taken van de secretaris worden uitgevoerd door de managementassistente en het commerciële team van Jan Linders en door de secretaris geaccordeerd. De managementassistente zal de bestuursvergaderingen notuleren.

Jaarrekeningen
Bekijk hier de jaarrekening van 2021

Bekijk hier de jaarrekening van 2022

Bekijk hier de jaarrekening van 2023