Help

Jan Linders gaat de Energiedeal van Venlo aan!

21 juni 2012

De gemeente Venlo werkt actief aan het verduurzamen van de stad en stimuleert duurzaam ondernemen. Daar is energiebesparing en inzet van duurzame energie een belangrijk onderdeel van. Samen met andere bedrijven gaat supermarktketen Jan Linders de Venlose Energiedeal aan, om gezamenlijk energie te besparen. 

10% Minder energie
Op donderdag 7 juni 2012 heeft Jan Linders, tijdens de eerste bijeenkomst van de Energiedeal, het energieconvenant getekend. Hoewel de Jan Linders supermarkt in Venlo al diverse technieken voor verduurzaming toepast, gaat de supermarkt de komende jaren nog eens minimaal 10% energie besparen. 

Slimme koelmeubelen
De afgelopen jaren heeft Jan Linders geïnvesteerd in slimme systemen voor warmtekoude opslag voor verwarming en koeling. “Deze systemen komen terug in onze koelmeubelen, die de basis vormen van het duurzame concept”, aldus Cor Pleunis, coördinator bouw en inrichtingen bij Jan Linders. “Met behulp van deuren en schuifpanelen op vrieskasten en koelmeubelen zorgen we ervoor dat de gegenereerde koude en restwarmte op de juiste plaats komen en blijven waar ze nodig zijn. Koude en warmere klimaatzones blijven zo gescheiden. Bovendien verwarmt de vrijkomende koelwarmte de gehele supermarkt en hebben we geen gasaansluiting.” 


Foto: Cor Pleunis tekent symbolisch de Energiedeal

Verdere verduurzaming
In het najaar van 2012 zal Jan Linders Venlo alle verticale koelmeubelen voorzien van deuren met dubbel glas. Dubbel glas heeft maar liefst 30% meer rendement. “De doelstelling van de Energiedeal moeten we dan zeker gaan halen”, aldus Cor Pleunis. 
Jan Linders gaat vóór 1 januari 2016 al zijn supermarkten voorzien van glasdeuren in de hoge koelmeubelen.

Over Energiedeal Venlo
De gemeente Venlo stimuleert bedrijven om energie te besparen. Daarvoor worden bedrijven uitgedaagd mee te doen aan het energiebesparingsproject Energiedeal Venlo. Hierin spreken de bedrijven met elkaar en met de gemeente Venlo af, binnen drie jaar minimaal 10% energie te besparen, en/of 10% meer duurzaam opgewekte energie te gebruiken. Meer informatie over de Energiedeal Venlo: www.energiedealvenlo.nl