Actievoorwaarden cheques Jan Linders Fonds

22-9-2020

I. Algemeen 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de extra cheques die verstrekt worden door Jan Linders Supermarkten (verder te noemen: “de Organisator”). Jan Linders Supermarkten is een gedeponeerde merknaam. 
 • Deze Actie heeft als doel om goede doelen die zich aanmelden voor de actie kans te bieden op een cheque ter waarde van 500, 1.000 of 2.500 euro. Het te winnen geldbedrag is uitsluitend voor goede doelen die gesteund zijn, of gesteund worden, door het Jan Linders Fonds en zich hebben aangemeld voor de actie.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.
 • De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

II. Deelname

 • Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden. 
 • Deelname aan deze Actie is gratis en staat uitsluitend open voor goede doelen die gesteund worden, of in het verleden gesteund zijn, door het Jan Linders Fonds.  
 • Deelnemen aan de winactie kan vanaf 18 jaar. Van deelnemers jonger dan 18 jaar wordt geacht dat zij toestemming hebben van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
 • Wanneer men deelneemt aan de Actie, verwerkt Organisator de door deelnemer opgegeven contactgegevens  en foto om de deelname aan de Actie te registreren en/of bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen (“Gegevens”). Organisator bewaart inschrijvingen en informatie over de deelname nog na afloop van de Actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden.
 • Door het opsturen van een foto bij de aanmelding geeft de deelnemer toestemming dat de naam van het goede doel en de door het goede doel opgestuurde foto gebruikt mogen worden op sociale media kanalen van Jan Linders Supermarkten.
 • In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 • De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld. 

III. Prijzen 

 • Er worden in totaal drie cheques weggegeven. De cheques hebben een waarde van 500, 1.000 en 2.500 euro. Ieder deelnemend goed doel kan maximaal een cheque winnen.
  • Eerste prijs: een cheque t.w.v. 2.500 euro
  • Tweede prijs: een cheque t.w.v. 1.000 euro
  • Derde prijs: een cheque t.w.v. 500 euro
 • Vanaf maandag 28 september t/m zondag 4 oktober 2020 kan gestemd worden bij alle Jan Linders Supermarkten op de lokale goede doelen middels een stembiljet dat bij iedere transactie weggegeven wordt.
 • De cheques worden verstrekt aan de goede doelen met de meeste stemmen. Winnaars ontvangen hierover bericht.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

IV. Aansprakelijkheid 

 • Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs 

V. Overig 

 • Jan Linders Supermarkten behoudt zich het recht om deelnemers van deelname uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht van Jan Linders Supermarkten.
 • Jan Linders Supermarkten heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder opgaaf van redenen de deelname te blokkeren en de deelname ongeldig te verklaren.
 • Jan Linders Supermarkten heeft het recht voor om de winactie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen. 
 • Jan Linders Supermarkten is niet aansprakelijk voor typ-, druk- en zetfouten.

VI. Slotbepalingen 

 • Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, layout, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator. 
 • Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar fonds@janlinders.nl