Home Pers & nieuws Nieuws Details

Konijnenvlees en dierenwelzijn – Jan Linders werkt samen met de sector aan verduurzaming

15-12-2016 10:53

Jan Linders Supermarkten werkt continu aan het verduurzamen van het vleesassortiment. Dat betekent dat we ernaar streven vleesproducten met Beter Leven Keurmerk aan te bieden. Dat heeft altijd onze voorkeur en geldt ook voor konijnenvlees. Dit betekent dat zodra er voldoende konijnenvlees met Beter Leven Keurmerk beschikbaar is, we hier op zullen overstappen.

Beter Leven Keurmerk
Waar het ons vorig jaar als een van de weinige supermarkten is gelukt om konijn met Beter Leven Keurmerk aan te bieden, was dit dit jaar onmogelijk omdat er geen enkele aanbieder is –in Nederland of daarbuiten- die konijn volgens de richtlijnen van het Beter Leven Keurmerk kan leveren. Dat betekent een spagaat voor ons als regionale supermarkt, want konijn is in het zuiden van het land, het land van Jan Linders, een erg populair gerecht. De vraag naar konijn is in onze regio groot, juist in de winterperiode en rondom de feestdagen. Als regionale supermarkt willen we graag aan de vraag van onze klanten tegemoet komen, en dus konijn in de winkels aanbieden.

Keuze voor de consument
Wat dit jaar wel gelukt is, en wat voor ons een tussenstap is naar verdere verduurzaming, is om onze klant de keuze te bieden voor konijn uit Frankrijk en België,  dat volgens het ‘parc systeem’ gefokt wordt. Dat is momenteel het meest diervriendelijke systeem in Europa. Dit naast ons aanbod van konijn uit China, wat tegen een lagere prijs beschikbaar is, en waar konijnen volgens EU normen gehouden worden in een gesloten keten: het fokken, slachten en invriezen gebeurt op één locatie. (Konijn uit China is verwerkt in ons product ‘Konijn op Limburgse wijze’, wat volgens traditioneel Limburgs recept is bereid).  
Konijnenvlees uit onze eigen regio wordt verwerkt in onze konijnenstoverij. Op die manier bieden we de consument de keuze.

We blijven voortdurend op zoek naar meer diervriendelijke manieren om aan de vraag van onze klanten te voldoen. Zo werken we samen met de sector om hier stappen in te zetten, en roepen we de sector op hier prioriteit aan te geven. Zodat we, zodra er voldoende konijnenvlees met Beter Leven Keurmerk beschikbaar is, hier op over kunnen en zullen stappen. Voor wat betreft kooikonijnen uit China zal Jan Linders de huidige voorraad opmaken, en daarna stoppen met dit product. Dit zal niet later zijn dan 1 maart 2017.

Terug