Algemene voorwaarden Jan Linders fonds

Jan Linders fonds

Algemene voorwaarden

Jan Linders is al vanaf het begin actief betrokken bij de omgeving. Daarom is er ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 2013 de stichting Jan Linders fonds opgericht. We vinden het belangrijk dat elk kind, met welke achtergrond dan ook, zich met plezier kan ontwikkelen. Daarom steunt elke Albert Heijn Jan Linders supermarkt jaarlijks één basisschool. Kijk voor meer informatie op janlinders.nl/fonds.

Het Jan Linders fonds is alleen actief in Albert Heijn Jan Linders supermarkten. Kijk op janlinders.nl/supermarkten voor een overzicht van onze supermarkten.

Aanmelden basisscholen

 • Elke Albert Heijn Jan Linders supermarkt steunt per schooljaar één basisschool. Kijk op janlinders.nl/supermarkten voor een overzicht van alle Albert Heijn Jan Linders supermarkten.
 • Alle basisscholen in de directe omgeving van een Albert Heijn Jan Linders supermarkt kunnen zich per schooljaar aanmelden via janlinders.nl/fonds.
 • Onder basisscholen worden alle soorten basisonderwijs verstaan die door de Rijksoverheid worden benoemd: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/basisschool-kiezen-voor-kind
 • Aanmelden kan door de schoolleiding, medezeggenschapsraad of ouderraad. aanmeldingen door ouders / verzorgers zijn niet geldig.
 • Aanmelden kan per schooljaar via janlinders.nl/fonds. De aanmeldperiode wordt jaarlijks gecommuniceerd op de online kanalen van Albert Heijn Jan Linders.
 • Zijn er meerdere basisscholen per Albert Heijn Jan Linders supermarkt opgegeven, dan wordt er willekeurig een school gekozen. Jaarlijks zal er worden gerouleerd.

De schenking

 • Elke basisschool die wordt gesteund door een Albert Heijn Jan Linders supermarkt ontvangt per schooljaar een bedrag van € 1.500 namens het Jan Linders fonds.
 • De schenking kan worden besteed aan één of meerdere onderdelen van de 'menukaart' om grote en kleine momenten die er voor kinderen toe doen mogelijk te maken.
 • Een andere wens voor besteding van de schenking, wat grote en kleine momenten die er voor kinderen toe doen mogelijk maakt, kan worden ingediend via het aanmeldformulier op janlinders.nl/fonds en zal door stichting Jan Linders fonds worden beoordeeld.
 • Bij de aanmelding kan de basisschool aangeven waar het bedrag in het betreffende schooljaar aan besteed gaat worden. De schenking over meerdere jaren verdelen is niet mogelijk.
 • De schenking van € 1.500 wordt aan het begin van het betreffende schooljaar per bank overgemaakt naar de basisschool.
 • Halverwege en aan het einde van het schooljaar wordt van de basisschool een terugkoppeling op de besteding verwacht.