Home Maak de vlaai actievoorwaarden

Voorwaarden deelname "Maak de vlaai"

1. Het indienen van ideeën kan tot en met zondag 23 oktober 2022. Met uitsluitend de finalisten zal contact worden opgenomen.

2. De finalisten dienen tussen 31 oktober en 4 november 2022 zelf hun vlaai te maken bij onze bakker in Sevenum. Indien de finalist op geen enkel moment binnen deze tijdsperiode aanwezig kan zijn, is Jan Linders genoodzaakt een andere finalist te kiezen.

3. De winnaar ontvangt een shoptegoed van €250,- in de vorm van een cadeaukaart. Je kunt bij iedere Jan Linders betalen met deze cadeaukaart. De cadeaukaart is drie jaar geldig na afgifte en is niet inwisselbaar voor geld.

4. De winnende vlaai zal vanaf april 2023 bij Jan Linders verkrijgbaar zijn. De winnaar zal hier naast een shoptegoed van €250,-, geen enkele vorm van vergoeding voor ontvangen.

5. Door deelname aan "Maak de vlaai" van Jan Linders ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en het privacy statement.

6. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geef ik toestemming voor het maken van foto- en video opnamen voor het gebruik zoals hieronder nader omschreven.

7. De gemaakte opnamen zullen uitsluitend gebruikt worden voor één of meerdere reclame-uitingen voor een TV-commercial, online video en social media posts voor Jan Linders BV. Het gaat hierbij om reclame-uitingen in de ruimste zins des woords en voor alle bestaande en toekomstige media.

8. Beeldmateriaal is voorhanden bij Jan Linders BV afdeling Marketing en Communicatie, afdeling P&O, als ook bij reclamebureau The Line en videoproducent ElfGraden.

9. Bij akkoord gaan met de algemene voorwaarden erken ik, dat er geen verdere vergoedingen verschuldigd zijn voor het gebruik van de opnamen zoals aangegeven in de overeenkomst.

10. Met de in deze overeenkomst verleende toestemming wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van een mogelijke bevoegdheid om zich op grond van het portretrecht (artikel 21 Auteurswet) te verzetten tegen het gebruik van de opnamen.

11. Deze overeenkomst geld voor een periode van 60 maanden, ingaande op de datum van ondertekening van deze overeenkomst. Na afloop van deze periode heeft Jan Linders BV het recht om de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar te verlengen.

12. In het geval van een geschil kan de desbetreffende persoon zich wenden tot de rechtbank of het College Beschermings Persoonsgegevens (CBP), met het verzoek het geschil te bemiddelen.

13. De toestemming kan schriftelijk ingetrokken worden met in acht neming van een termijn van 12 maanden, ingaande op de datum van de schriftelijke melding van intrekking.

14. Persoonsgegevens die verkregen worden voor deelname aan "Maak de vlaai" zullen uitsluitend gebruikt worden om de deelnemers op de hoogte te stellen.