Bij Jan Linders gaan we voor de beste service en kwaliteit, niet alleen in onze supermarkten, maar ook online. Daarom maken we gebruik van cookies op onze website. Met deze calorievrije cookies verzamelen wij en derde partijen informatie over jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website. Hiermee verbeteren wij onze website en kunnen wij jou de beste aanbiedingen en relevante advertenties tonen. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Home Word Liefhebber en WIN

Word Liefhebber en maak kans op mooie prijzen

Word Liefhebber en maak kans op mooie prijzen!

Aanmelden is nu extra leuk! Meld jij je aan voor zondag 10 maart dan maak je automatisch kans op de Gouden Liefhebbers-pas. Met deze pas mag je 1 minuut gratis winkelen bij jouw Jan Linders supermarkt. Registreer jij je al voor zondag 10 februari dan maak je bovendien kans op één van de 10 unieke Liefhebbers-fietsen!

Actievoorwaarden WIN de Gouden Liefhebbers-pas


I. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie Win De gouden Liefhebbers-pas  (verder te noemen: de “Actie") van Jan Linders Supermarkten (verder te noemen: "de Organisator"). Jan Linders Supermarkten is een gedeponeerde merknaam.
2. Er wordt 60x 1 minuut gratis winkelen weggegeven, per Jan Linders-supermarkt is dat 1 winnaar.
3. Deze Actie heeft als doel om klanten die de Liefhebbers-pas hebben geregistreerd in de Jan Linders-app de kans te bieden op een minuut gratis winkelen.
4. Deze Actie loopt van maandag 14 januari tot en met 10 maart 2019.
5. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.
6. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

II. Deelname

7. Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
8. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder. Medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie zijn uitgesloten van deelname.
9. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar.
10. Wanneer men deelneemt aan de Actie, verwerkt Organisator de door deelnemer opgegeven contactgegevens om de deelname aan de Actie te registreren en/of bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen(“Gegevens”). De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. Organisator bewaart inschrijvingen en informatie over de deelname nog na afloop van de Actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden.
11. Deelnemer aan de Actie is een ieder die de Liefhebbers-pas hebben geregistreerd in de Jan Linders-app en hun e-mailadres hebben ingevuld. 
12. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten. 
13. De winnaars worden na afloop van de winactie, omstreeks 13 maart bekend gemaakt door Jan Linders supermarkten. De winnaars ontvangen een persoonlijk bericht.
14. De winnaars worden persoonlijk per e-mail op de hoogte gesteld.
15. Door de prijs te accepteren geeft de deelnemer toestemming om foto en of videomateriaal van de Actie te gebruiken voor marketingdoeleinden. Hiervoor dient de deelnemer een toestemmingsformulier bij aanvang de Actie te ondertekenen. 

III. Prijzen 

16. Er is 1 prijs te winnen in de vorm van 1 minuut gratis winkelen t.w.v. € 500,-. Hierbij gelden de volgende spelregels: 
17. De prijs van 1 minuut gratis winkelen kan uitsluitend en alleen door de prijswinnaar persoonlijk worden uitgevoerd. De prijswinnaar mag zich niet laten bijstaan door derden. 
18. De prijs een minuut gratis winkelen zal enkel plaatsvinden bij één van de Jan Linders supermarkten.
19. De exacte datum en tijdstip wordt door Jan Linders bepaald in samenspraak met de winnaar. Indien de prijswinnaar niet binnen één maand heeft gereageerd op de e-mail waarin de prijs wordt toegekend, zal de prijs komen te vervallen. Ter plaatse zal de betreffende (assistent) filiaalmanager van Jan Linders Supermarkten aanwezig zijn. 
20. Tijdens het gratis winkelen dient de prijswinnaar gebruik te maken van in de winkel beschikbare Jan Linders Supermarkten winkelkarretjes. Er mag gebruik gemaakt worden van 1 kar per keer, indien deze kar vol is, dan kan de deelnemer bij de ingang van de winkel een nieuwe kar ophalen. Deelnemer mag hierbij niet geholpen worden door derden. 
21. De minuut gratis winkelen start bij de ingang van de winkel voor de tourniquetbordjes met een winkelkar in de hand. 
22. Daarna kan er verder gewinkeld worden langs een door de deelnemer te bepalen route.
23. De prijswinnaar mag alle boodschappen die ze op hun winkelwagen hebben weten te stapelen, houden. 
24. Er mag geen gebruik gemaakt worden van extra boodschappenmandjes, tassen e.d. die aan de winkelwagen worden vastgemaakt. 
25. Er mag alleen gestapeld of gebouwd worden met artikelen die ook daadwerkelijk te koop zijn bij Jan Linders Supermarkten. 
26. Alle artikelen moeten heel en in hun verpakking blijven en niet opzettelijk beschadigd worden (bijv. geen vuilniszakken uit de rol halen). 
27. Alles moet op ‘eigen kracht’, dus zonder hulp van de prijswinnaar of een ander in, op of onder de winkelwagen blijven liggen of hangen. 
28. Gebruik van touw, plakband, elastiek en andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan. 
29. In voorkomende gevallen en voorafgaand aan de minuut gratis winkelen kan de (assistent) filiaalmanager en/ of districtsmanager nadere aanwijzingen en/of instructies verstrekken. De deelnemer zal Jan Linders Supermarkten vrijwaren voor eventuele schade toegebracht door de deelnemer tijdens de minuut gratis winkel in of aan de winkel dan wel overige eigendommen van Jan Linders Supermarkten ten gevolge van het niet opvolgen van dergelijke aanwijzingen en/of instructies dan wel indien er sprake is van opzettelijk roekeloos gedrag. 
30. Per product mag er 1 exemplaar gepakt worden, de EAN code op het artikel is hiervoor leidend. 
31. Tijdens de minuut gratis winkelen mogen de volgende artikelen i.v.m. wettelijke bepalingen niet worden meegenomen; tabak, geneesmiddelen, boeken, telefoonkaarten, zuigelingenvoeding en artikelen die bij de servicebalie van Jan Linders Supermarkten worden verkocht zoals postzegels, loten, kraskaarten en cadeaubonnen. 
32. Alle producten die voldoen aan de voorwaarden en binnen 1 minuut in de Jan Linders Supermarkten winkelkar zijn geplaatst, worden eigendom van de prijswinnaar.
33. Jan Linders Supermarkten kan tijdens de prijsuitreiking foto's en filmpjes maken. De prijswinnaar heeft geen bewaar tegen gebruik van naam en foto van u en uw winkelwagen in communicatie rondom deze actie. 
34. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
35. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator. 
36. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.
37. De supermarktmanager of één van de ondernemers zal met u meelopen om de tijd bij te houden. Zodra ze roepen dat de tijd voorbij is mag u het product niet meer in de winkelwagen leggen;
38. De deelnemer wordt aansprakelijk gesteld voor eventuele schade aan producten en/of inventaris die zijn ontstaan door toedoen van de deelnemer tijdens deze actie.

IV. Aansprakelijkheid

 39. De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs
40. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
41. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. 

V. Slotbepalingen 

40. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, layout, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator. 
41. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, layout, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator. 
42. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar marketingencommunicatie@janlinders.nl
43. Op deze actie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen van toepassing.

Actievoorwaarden WIN een unieke Liefhebbers-fiets

I. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie Win de unieke Liefhebbers-fiets  (verder te noemen: de “Actie") van Jan Linders Supermarkten (verder te noemen: "de Organisator"). Jan Linders Supermarkten is een gedeponeerde merknaam.
2. Er wordt 10x een unieke Liefhebbers-fiets weggegeven.
3. Deze Actie heeft als doel om klanten die de Liefhebbers-pas hebben geregistreerd in de Jan Linders-app de kans te bieden op een minuut gratis winkelen.
4. Deze Actie loopt van maandag 14 januari tot en met 10 februari 2019.
5. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.
6. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

II. Deelname

7. Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
8. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder. Medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie zijn uitgesloten van deelname.
9. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar.
10. Wanneer men deelneemt aan de Actie, verwerkt Organisator de door deelnemer opgegeven contactgegevens om de deelname aan de Actie te registreren en/of bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen(“Gegevens”). De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. Organisator bewaart inschrijvingen en informatie over de deelname nog na afloop van de Actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden.
11. Deelnemer aan de Actie is een ieder die de Liefhebbers-pas hebben geregistreerd in de Jan Linders-app en hun e-mailadres hebben ingevuld. 
12. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten. 
13. De winnaars worden na afloop van de winactie, omstreeks 19 februari bekend gemaakt door Jan Linders supermarkten. De winnaars ontvangen een persoonlijk bericht.
14. De winnaars worden persoonlijk per e-mail op de hoogte gesteld.
15. Door de prijs te accepteren geeft de deelnemer toestemming om foto en of videomateriaal van de Actie te gebruiken voor marketingdoeleinden. Hiervoor dient de deelnemer een toestemmingsformulier bij aanvang de Actie te ondertekenen. 

III. Prijzen 

16. Er is 1 prijs te winnen in de vorm van een unieke Liefhebbers-fiets.

IV. Aansprakelijkheid

17. De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs 
18. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
19. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. 

V. Slotbepalingen 

20. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, layout, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator. 
21. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, layout, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator. 
22. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar marketingencommunicatie@janlinders.nl
23. Op deze actie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen van toepassing.